Slávni vynálezcovia - Ján Bahýľ

Ján Bahýľ

Narodil sa 25. mája 1856 v nemajetnej rodine vo Zvolenskej Slatine. Zo skromných, zväčša maďarských prameňov sa dozvedáme, že po základnej škole v rodisku vyštudoval Banskú akadémiu v Banskej Štiavnici, kde vynikal najmä dokonalosťou v technickom kreslení.

V štúdiu pokračoval na Vojenskej technickej akadémii vo Viedni a po jej absolvovaní (1883) pôsobil ako staviteľ v rakúsko-uhorskej armáde. Konštruoval rozmanité prístroje najmä v oblasti vojenskej techniky a získal sedemnásť patentov, napríklad na parný tank (1900), vodné okružné a piestové čerpadlo (1901) a ďalšie. Zaujímali ho predovšetkým lietajúce stroje, ktorých prvé krkolomné lety v tom  čase udivovali svetovú verejnosť. Nevedno, prečo sa zameral práve na konštrukciu vrtuľníka, azda pre jeho výhodnú použiteľnosť v službách armády. Po rokoch práce na skiciach a prototypoch uverejnili roku 1895 bratislavské noviny Pressburger Zeitung v nápadnej úprave článok o Bahýľovom vynáleze vrtuľníka, ktorý mu v tom istom roku aj patentovali. Skonštruoval ho v Marschallovej továrni na koče a vozy v Bratislave, kde ho podrobil mnohým úpravám.

Bahýľov vrtuľník mal tvar zovretého V a bol skonštruovaný z kovových rúrok s priemerom 90 mm. Pohyboval sa na štyroch kolesách, bol dlhý šesť a pol metra a mal hmotnosť 50 kilogramov. Poháňal ho benzínový motor Antoinette a každá z vrtúľ bola pripevnená na remeňom poháňanom kotúči. Skromné pramene uvádzajú, že Bahýľov vrtuľník sa 5. mája 1905 vzniesol do poldruhametrovej výšky, o dva roky nato sa dostal v Bratislave štyri metre nad zem, čo zaznamenala aj medzinárodná vzduchoplavecká spoločnosť.

K slovu sa však dostali ďalší priekopníci, lebo vo vtedajšej monarchii nemal kto Bahýľov vynález financovať. A tak podľa odbornej literatúry s motorovými vrtuľníkmi prví experimentovali Francúzi L. Bréguet a Cornu. Bréguet zostrojil vrtuľník schopný uniesť jednu osobu. Na rúrkovom ráme v tvare kríža bolo uložených osem dvojitých dvojlopatkových vrtúľ, v každom rohu po dve, poháňaných motorom 40 k (HP). Vrtuľník mal hmotnosť asi 580 kg a pri pokusoch roku 1907 sa zdvihol do výšky asi pol druha metra. Roku1908 Cornu skúšal vrtuľník s dvojkrídlovou vrtuľou s priemerom šesť metrov a poháňanou motorom 50 k. Vrtuľník mal hmotnosť len 190 kg a udržal sa vo vzduchu niekoľko minút. A takto – vychádzajúc zo zahraničných i našich prameňov – by sme mohli pokračovať priekopníckymi experimentmi Bothezata (1923), Pescaru (1923) a ďalšími – až po dnešné najmodernejšie typy vrtuľníkov či helikoptér, ktoré sa zrodili a navrhujú v kolektívoch konštrukčných dielní.

Darmo by sme však v odbornej literatúre hľadali čo i len zmienku o našom rodákovi Jánovi Bahýľovi, ktorý svojimi pokusmi predbehol najmenej o štyri roky prvých priekopníkov – Brégueta a Cornua. Bahýľovo meno a vynález jeho vrtuľníka stihol osud vynálezcu malého národa: zabudlo sa naň…

Rovnako ako na skutočnosť, že spolu s A. Marschallom skonštruoval v rokoch 1895 -1897 prvý automobil s benzínovým motorom a akumulátorom na Slovensku.

Zomrel v ústraní 13. marca 1916 v Bratislave. Cenu Jána Bahýľa udeľuje predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR majiteľom a pôvodcom najhodnotnejších priemyselno-právne chránených technických a dizajnérskych produktov.

 

ÚPV na sociálnych sieťach
Staňte sa naším fanúšikom na facebooku