Slávni vynálezcovia - Ernest Fridrich Chladný

Ernest Fridrich Chladný

Ernest Fridrich Chladný

Narodil sa 30. novembra 1756 vo Wittenbergu, kam sa jeho rodičia vysťahovali pred protireformáciou z Trenčianskej stolice. Jeho starý otec Juraj Chladný – Chladenius z okolia Trenčína po univerzitných štúdiách vo Wittenbergu bol evanjelickým kňazom v Piargu (dnes Kremnické Bane) pri Kremnici, potom v exile v Hornej Lužici (autor Fyzikálnej rozpravy o kovoch, 1665).

Ernest pôvodne vyštudoval práva, ale po otcovej smrti sa plne venoval fyzike a predovšetkým akustike, ktorá bola dovtedy najmenej prebádaná. Pomerne presne určil rýchlosť šírenia zvuku v rozličných plynoch a objavil zvukové obrazce, ktoré neskôr nazvali Chladného obrazcami. Vytvoril ich tak, že pevne zachytenú platňu posypal pieskom a rozozvučal ju ťahajúc sláčikom po jej hrane. Piesok sa sústredil na takzvaných uzlových čiarach – na miestach, ktoré sa nechveli – a tie utvorili rozličné tvary zvukových obrazcov. Opísal ich v diele Entdeckungen über die Theorie des Klanges (O objavoch v teórii zvuku), ktoré vyšlo roku 1787 v Lipsku. Najvýznamnejšie Chladného dielo vyšlo roku 1802 pod názvom Die Akustik (Akustika), za ktoré ho neskôr nazvali otcom akustiky. Petrohradská akadémia vied ho poctila svojím členstvom.7

Chladný konštruoval aj mechanizmy dovtedy neznámych hudobných nástrojov. Tak roku 1790 vznikol euphon, na ktorom vyludzoval zvuk zo štyridsiatich sklených rúrok rozličnej dĺžky a hrúbky a rozochvieval ich tak, že po ich dĺžke prechádzal navlhčenými prstami. O deväť rokov skonštruoval klavicylinder, ktorého oceľové tyčky rozochvieval priložením na rotujúci sklený valec pomocou klávesov. S novými nástrojmi cestoval po veľkých európskych mestách, kde ich predvádzal a prednášal o akustike. Vo Francúzskej akadémii vied v Paríži demonštroval aj svoje zvukové obrazce.

Podľa niektorých prameňov Chladný prvý dokázal kozmický pôvod meteoritov a označujú ho za zakladateľa meteoritiky. Za tieto zásluhy má jeho meno aj jeden z kráterov na Mesiaci. Zomrel 4. apríla 1827 vo Vratislavi (Poľsko).

 

ÚPV na sociálnych sieťach
Staňte sa naším fanúšikom na facebooku