Slávni vynálezcovia - Dušan Samo Jurkovič

Dušan Samo Jurkovič

Narodil sa 23. augusta 1868 v Turej Lúke pri Myjave v národoveckej rodine (jeho otec Juraj bol spoluzakladateľom Matice slovenskej, starý otec Samuel zakladateľom Gazdovského spolku v Sobotišti). Študoval na strednej škole v Šoprone (1884 -1887), potom na priemyselnej škole stavebnej vo Viedni, neskôr u architekta B. Bullu v Martine a M. Urbánka vo Vsetíne. V ich ateliéroch sa v ňom upevnil vzťah k ľudovej architektúre.

Mimoriadne zásluhy si získal pri záchrane architektonických pamiatok. Menej známa je jeho priekopnícka práca v stavebnej technike. Zaoberal sa aj problematikou bývania robotníkov (projekty robotníckych domov pre Jaroměř 1906 atď.). Po prvej svetovej vojne (1918) navrhol montované drevené domce, ktorými sa usiloval riešiť problémy slovenského stavebníctva. Roku 1921 prišiel s návrhom rodinných domčekov montovaných z väčších pálených tehlových blokov s dutými priečkami, čo znamenalo vtedy veľký pokrok. Svoje priekopnícke myšlienky rozvinul v diele Skladacie domy rodinné z pálených tehliarskych výrobkov, ktoré vydal roku 1947. Uviedol v ňom postup prefabrikácie a mnohé nové, priekopnícke postupy. Vychádzal z konštrukčného využitia piliera umiestneného uprostred stavby, z nehorľavého a pritom ľahkého stropu, a čo bolo v povojnových rokoch zvlášť dôležité, šlo o nenákladnú stavbu a prístupný stavebný materiál. Zo stavieb, ktoré projektoval Jurkovič, hodno uviesť pustovne na Radhošti, Kochovo sanatórium v Bratislave, Štefánikovu mohylu na Bradle, Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke a celý rad iných významných projektov. Výskum slovenskej ľudovej architektúry uverejnil v diele Práce lidu našeho, ktoré vyšlo vo Viedni roku 1905. Jurkovičove mnohostranné zásluhy ocenila  roku 1938 bratislavská univerzita, keď mu udelila čestný doktorát. V roku 1945 ho medzi prvými poctili titulom národný umelec.

Zomrel 21. decembra 1947 v Bratislave, v čase, keď sa chystal postaviť prvú továreň na prefabrikované dielce u nás.

ÚPV na sociálnych sieťach
Staňte sa naším fanúšikom na facebooku