Podnikanie a priemyselno-právna ochrana

Využitie priemyselnoprávnej ochrany v podnikaní

Priemyselné vlastníctvo predstavuje produkt Vašej mysle a intelektu. Môže to byť vynález, ochranná známka, originálny dizajn alebo praktická aplikácia dobrej myšlienky. Tieto práva sú veľmi vzácne hodnoty, ktoré môžu úplne odlíšiť vaše podnikanie od konkurencie, a to tým, že pomôžu identifikovať vaše produkty a služby ako originálne u Vašich zákazníkov.

fasada modernej sklenenej budovz

Priemyselné práva sú rôzne a iné, než sú vlastnícke práva existujúce v samotnom fyzickom produkte. Napríklad, ktokoľvek môže vlastniť automobil (fyzický predmet), ale nemôže vlastniť práva k značke, jednotlivým častiam, dizajnu a pod.

Mnoho z týchto práv a iných nehmotných hodnôt často tvoria základné kamene nového podnikania a formujú kľúčové časti dobrého a komplexného podnikateľského plánu. Ak je plán dobrý, tieto hodnoty sa môžu stať skutočne hodnotnými. Takže buďte si už od začiatku vedomí dôležitosti vašich priemyselnoprávnych aktív a ubezpečte sa o tom, že ste sa o ne čo najlepšie právne postarali.

S podnikaním sa spája aj priemyselné vlastníctvo. Veď všetko, čo sa dnes obchodne ponúka (služby) a predáva (tovary) má svoje meno, značku, dizajn a iné atribúty, ktoré niekto vlastní. A práve na základe rozpoznania niektorých druhov priemyselného vlastníctva, najmä však značky alebo dizajnu si automaticky spájame aj kvalitu.

Každý kto vstupuje do podnikania sa chce líšiť od svojej prípadnej konkurencie a chce byť vo svojej obchodnej ponuke lepší, kvalitnejší, rýchlejší a získať čo najviac zákazníkov a dobré meno. A preto by mal rozmýšľať o možnostiach priemyselného vlastníctva, ktoré mu k tomu pomôže nielen v začiatkoch budovania podnikania, ale aj v prípade poškodzovania jeho práv.


Priemyselné práva, ktoré možno využiť pri budovaní a ochrane vášho podnikania zahŕňajú:

Patenty

Úžitkové vzory

Ochranné známky

Dizajny

Topografie polovodičových výrobkov

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov