Novinky

Cena DesignEuropa: oslava dizajnu v EÚ

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM)  vyhlásil prvý ročník udelenia ceny DesignEuropa, čím chce tento najväčší úrad pre ochranu duševného vlastníctva osláviť dôležitosť dizajnu v EÚ.

O cenu sa môžu uchádzať firmy a/alebo jednotlivci, ktorí vlastnia platný zapísaný dizajn Spoločenstva (RCD). Zapísaný dizajn Spoločenstva je jednotným právom duševného vlastníctva, ktoré spravuje OHIM a ktorý platí na území 28 členských štátov EÚ.

Cena DesignEuropa sa bude udeľovať v troch kategóriách: priemysel (firmy s viac ako 50 zamestnancami a obratom vyšším ako 10 mil. eur), malé a vznikajúce spoločnosti (firmy s menej ako 50 zamestnancami a obratom nižším ako 10 mil. eur alebo spoločnosti založené po 1. januári 2013) a osobitná cena za celoživotné dielo (Lifetime Achievement).

Uchádzači môžu podávať svoje prihlášky od 1. februára 2016 cez webové stránky OHIM-u. V tento deň boli  uverejnené aj podmienky účasti a usmernenia pre uchádzačov.

Prihlášky je možné zasielať od 1. februára do 15. júla 2016. Formuláre prihlášok a nominácií spolu s pravidlami a podmienkami sú dostupné v časti cena DesignEuropa na webovom sídle úradu OHIM. Finalisti budú vyhlásení v októbri 2016 a slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať v Miláne (Taliansko) 30. novembra 2016.

Partnerom udeľovania cien je taliansky úrad pre patenty a ochranné známky (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

Komentáre a spätné odkazy sú v súčasnosti uzatvorené.
ÚPV na sociálnych sieťach
Staňte sa naším fanúšikom na facebooku